Flera varianter av rännkroksriktare

Vill du bocka rännkrokar snabbt och enkelt. Vi har ett stort utbud av manuella rännkroksriktare.
Flera varianter av rännkroksriktare

Som alla vet är vatten och fukt en av byggnaders största fiende. Tak, hängrännor och stuprör har tillsammans som jobb att se till att regn och annan väta transporteras bort så smidigt och fort som möjligt från huset.

Vatten transporteras från taket till en hängränna, som i sin tur leder vattnet horisontellt till byggnadens hörn där stupröret tar över. Vattnet rinner via stuprör till antingen en dagvattenledning eller till en utkastare som kastar bort vattnet från fasaden.

Rätt fall viktigt

För att detta ska fungera måste hängrännan ha rätt fall. Minsta rekommenderade fall är 2,5 mm per meter, men det får gärna vara mer. Vid montering av hängrännan måste därför beräkningar göras så att rännkrokarna blir rätt bockade för riktigt fall. Det är rännkrokarnas placering som gör rännans lutning. Efter beräkningar bockas rännkrokarna enkelt med någon form av rännkroksriktare.

Våra rännkroksriktare:

Logga in
Choose language